cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • 5 thay đổi trong luật kinh doanh mới nhất

5 thay đổi trong luật kinh doanh mới nhất

Luật kinh doanh mới nhất đã có những điểm thay đổi nhằm giảm thiểu những bất cập của luật kinh doanh cũ, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh được thuận lợi hơn.

Nhiều doanh nghiệp đã vô tình vi phạm các quy định của pháp luật mà không hay biết khi không nắm được những thay đổi của luật kinh doanh mới nhất. Vì vậy, để có thể cập nhật thông tin một cách chính xác và hữu hiệu nhất thì nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để đảm bảo việc kinh doanh đúng pháp luật.

Luật kinh doanh mới nhất có khá nhiều điểm thay đổi tuy nhiên bài viết dưới đây chỉ cập nhật 5 điểm nổi bật nhất.

Luật kinh doanh mới nhất

1. Đăng kí kinh doanh

Luật kinh doanh mới nhất đã có thay đổi trong thủ tục đăng kí kinh doanh.
a) Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
Qúa trình xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp đã được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ.
b) Nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
-Nội dung giấy chứng nhận kinh doanh theo luật kinh doanh mới nhất chỉ còn 4 nội dung:
+ Tên và mã số doanh nghiệp.
+ Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp.
+Thông tin cụ thể chi tiết nhân thân của cá nhân đại diện cho doanh nghiệp, các thành viên sáng lập nên doanh nghiệp/
+ Vốn điều lệ của doanh nghiệp.
-Bỏ nội dung ngành, nghề kinh doanh, bỏ luôn việc xác định vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề.

2. Con dấu của doanh nghiệp

Trong luật cũ quy định, doanh nghiệp phải đăng kí với cơ quan công an về việc khắc con dấu thì trong luật mới thì doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng kí kinh doanh. Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền quyết định về hình thức và số lượng con dấu.

3. Điều kiện họp hội đồng cổ đông của công ty

Điều kiện họp đại hội cổ đông đã thay đổi theo thông lệ quốc tế. Tỷ lệ dự họp giảm từ 65% xuống còn 51%.

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

-Theo luật kinh doanh mới các công ty TNHH và công ty cổ phần có thể tự mình quyết định về người đại diện cho công ty mình theo quy định của pháp luật. Trong
những trường hợp cần thiết thì cũng có thể tự chủ quyết định việc có nhiều người cùng đại diện theo quy định của pháp luật.
-Số lượng cũng như chức danh người quản lí, quyền và nghĩa vụ của người đại diện sẽ được quy định cụ thể trong bảng điều lệ của công ty.

5. Hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp

Các công ty và doanh nghiệp có quyền hợp nhất và sát nhập với nhau để tạo nên một công ty hoặc doanh nghiệp mới mà không phải bắt buộc phải là cùng loại. Qui định này đã thúc đẩy hoặt động hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp trở nên sôi động trong thời gian qua.