cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng

Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng

Khi người lao động làm việc tại các doanh nghiệp theo hợp đồng lao động ba tháng trở lên buộc phải đóng bảo hiểm xã hội và mức đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng bao nhiêu chúng ta cùng nhau tìm hiểu vấn đề này dưới đây nhé.

Khi mà doanh nghiệp đang băn khoăn mức đóng bảo hiểm của doanh nghiệp đối với người lao động là bao nhiêu với Dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn biết vấn đề này.

Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng

Để doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động  thì người  lao động phải đáp ứng yêu làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.Cùng với đó thì có thể là các hợp đồng lao độngtheo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Hay như những người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Như vậy, về nguyên tắc, khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiễm là 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%. Trong số đó thì mức đóng bảo hiểm y tế là 4,5%, thì 1,5% do người lao động đóng còn  3% sẽ do doanh nghiệp đóng. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1%. Ngoài ra:2% kinh phí công đoàn sẽ do  doanh nghiệp đóng tất.

Năm 2017 , luật bảo hiểm quy định các khoản phụ cấp, hỗ trợ không phải cộng vào để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.Những khoản phụ cấp đó bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởngtiền ăn giữa ca; hỗ trợ xăng xe, đi lại, tiền nhà ở, …

Như vậy mức đóng của doanh nghiệp khi sử dụng lao động có mức đóng nhiều hơn đối với người lao động . Chính vì thế nên hiện nay có một số doanh nghiệp với mức bảo hiểm cao như vậy đã tìm lý do để không nộp bảo hiểm cho người lao động . Đó một phần cũng do chi phí sản xuất tăng lên trong quá trình kinh doanh. Ngoài ra Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng có thể thay đổi hàng năm, tùy vào sự thay đổi chính sách pháp luật của nhà nước.

Khi một doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động để đảm bảo được việc sử dụng lao động đúng pháp luật thì trước hết phải nắm vững những kiến thức liên quan đến bảo hiểm xã hội, nhất là quan tâm đến mức đóng và các chế độ mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm đối với người lao động.

Việc tham gia đóng các khoản mà Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình về thuế và đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy định của pháp luật.