cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các loại hình kinh doanh rượu cần biết khi xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

Các loại hình kinh doanh rượu cần biết khi xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

Bạn đừng nghĩ rằng cứ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu là bạn có thể tự do, thoải mái thực hiện các hoạt động kinh doanh rượu theo ý muốn của mình. Thực tế thì không phải vậy. Pháp luật Việt Nam quy định nhiều loại hình kinh doanh rượu bạn cần biết để có thể lựa chọn và xin giấy phép kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Với không ít người, lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp dường như là một giải pháp an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất đối với việc thành lập doanh nghiệp của mình. Chắc chắn là dịch vụ này có thể mang đến cho bạn hiệu quả tốt nhất đối với việc đăng ký kinh doanh.

Các loại hình kinh doanh rượu cần biết khi xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

Để biết được có các loại hình kinh doanh rượu nào để bạn xin cấp giấy phép kinh doanh rượu được chính xác nhất thì bạn cần tìm hiểu nội dung thông tin trong Nghị định 105/2017/NĐ-CP mà Chính phủ đã ban hành vào ngày 14/9/2017. Nghị định này đã quy định là đối với hoạt động kinh doanh rượu sẽ có 4 hình thức để bạn thực hiện xin giấy phép kinh doanh. Cụ thể như sau:

Giấy phép phân phối rượu

Đây là loại giấy phép kinh doanh dành cho doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu hay mua rượu từ các thương nhân sản xuất rượu sau đó phân phối đến các thương nhân phân phối, buôn bán rượu.Giấy phép này sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm, tính từ ngày cấp. Cơ quan chức năng có thầm quyền cấp giấy phép phân phối rượu là Bộ Công Thương.

Giấy phép buôn bán rượu

Giấy phép này sẽ được thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu tại Bộ Công Thương và nó có thời gian 5 năm tính từ ngày cấp. Hình thức kinh doanh rượu này là hình thức doanh nghiệp mua rượu từ các đơn vị sản xuất hay phân phối rượu và bán cho các thương nhân hay các đại lý bán lẻ trên các địa bàn thuộc tỉnh/thành phố.

Giấy phép bán lẻ rượu

Loại giấy phép kinh doanh này được Phòng Kinh tế hay Phòng kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp quận huyện hay cấp thị xã, thành phố cấp cho doanh nghiệp. Giấy phép này cho phép doanh nghiệp có thể  cung cấp rượu cho các địa điểm buôn bán tiêu dùng tại chỗ hay bán trực tiếp cho người mua. Giấy phép kinh doanh này sẽ có thời gian tối đa là 05 năm tính từ ngày được cơ quan chức năng cấp.

Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Giấy phép này sẽ do Phòng Kinh tế hay Phòng kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp quận huyện hay cấp thị xã, thành phố cấp cho doanh nghiệp. Nó cho phép doanh nghiệp có thể mua rượu từ các thương nhân sản xuất rượu trong nước hay các thương nhân thực hiện công việc phân phối, buôn bán rượu sau đó tiến hành bán trực tiếp cho người tiêu dùng theo nội dung được ghi trong giấy phép kinh doanh.

Dù là bạn hoạt động 1 trong 4  hình thức kinh doanh rượu trên thì cũng phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu theo quy định. Bởi thực tế thì rượu là một ngành nghề kinh doanh bị pháp luật hạn chế nên sẽ có sự kiểm soát nghiêm ngặt khi bạn muốn kinh doanh ngành nghề này.

Trên đây là thông tin bạn cần biết đối với việc xin cấp giấy phép kinh doanh rượu. Hy vọng nó có thể giúp bạn nắm bắt được quy định cơ bản nhất mà pháp luật ban hành đối với việc kinh doanh ngành nghề này.