cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Cách thành lập doanh nghiệp có điều kiện tại Việt Nam

Cách thành lập doanh nghiệp có điều kiện tại Việt Nam

Để thành lập một doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thực hiện đúng các thủ tục pháp lý và còn những yêu cầu khác đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là cách thành lập doanh nghiệp có điều kiện

Không đơn giản để có thể đáp ứng được các điều kiện thành lập doanh nghiệp một cách suôn sẽ khi luật pháp đang có rất nhiều quy định kiểm soát rất gắt gao. Vì vậy, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang dần trở thành nơi mà doanh nghiệp lựa chọn gửi gắm niềm tin để có thể hoàn tất thủ tục và điều kiện  một cách nhanh gọn nhất.

Thành lập doanh nghiệp có điều kiện

Đầu tiên, dù là thành lập doanh nghiệp có điều kiện hay không thì cũng phải đáp ứng được các điều kiện chung trước, mọi cá nhân đều có quyền thành lập doanh nghiệp ngoại trừ các trường hợp công nhân viên chức nhà nước, làm cho các cơ quan trực thuộc nhà nước, quân đội hay công an; người đang bị giam giữ, truy cứu trách nhiệm hình sự, trong quá trình đào tào bắt buộc hay phá sản.

Không chỉ chủ doanh nghiệp, mà người góp vốn cho doanh nghiệp cổ phần, trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hay hợp danh cũng có quy định riêng, mọi người là công dân Việt Nam hay đang sinh sống tại Việt Nam, trên 18 tuổi và có đầy đủ hành vi dân sự đều thành lập doanh nghiệp được thành lập doanh nghiệp trừ các tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang sử dụng tài sản nhà nước.

Các loại hình doanh nghiệp sẽ có những điều kiện riêng cho từng ngành nghề.

+ Công ty tư nhân do 1 cá nhân làm chủ doanh nghiệp, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mà mình sở hữu.

+ Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cô đông và không giới hạn số cổ đông tối đa, có thể thuê người đại diện doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trong số vốn mà mình bỏ ra, cổ đông có thê là cá nhân hay tổ chức, có thể phát hành cổ phiếu

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có thể do 1 cá nhân hay 1 tổ chức thành lập, có thể thuê người đại diện doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trong số vốn điều lệ công ty.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn trên 2 thành viên có thể do cá nhân hay tổ chức tham gia thành lập, không quá 70 thành viên.

Thành lập doanh nghiệp có điều kiện còn tùy vào đó là ngành nghề nào mà có điều kiện khác nhau.

Đối với các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định thì nhà đầu tư phải chuẩn bị giấy xác nhận vốn của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, số vốn pháp định đó được ký quỹ và phải giữ nguyên mức vốn đó trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Với các ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề, tùy từng ngành nghề mà người được yêu cầu có chứng chỉ hành nghề là chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp hay cả nhân viên doanh nghiệp cũng phải có chứng chỉ hành nghề.