• Công nghệ
  • Cần có quy chế thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan Nhà nước

Cần có quy chế thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan Nhà nước

Bộ TT-TT đang gấp rút soạn thảo Quy chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước (CQNN) để trình Chính phủ phê duyệt vào ngày 30-7 tới.

Trước đó, ngày 26-6, trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ứng dụng CNTT, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban, đã đồng ý với chủ trương thực hiện thuê dịch vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, đồng thời giao Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ khẩn trương soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thuê dịch vụ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-7.

Đại diện Ban soạn thảo cho biết, thuê sử dụng dịch vụ CNTT là một xu hướng ngày càng phổ biến trên thế giới, việc thuê sử dụng dịch vụ CNTT từ các tổ chức doanh nghiệp có thể sẽ hiệu quả, tối ưu hơn do hình thức này cho phép cơ quan triển khai ứng dụng CNTT mà không cần ứng vốn đầu tư trước để xây dựng hệ thống CNTT, không cần duy trì bộ máy nhân sự kỹ thuật cồng kềnh, mà vẫn có thể nhanh chóng tiếp cận được những dịch vụ, ứng dụng CNTT chuyên nghiệp, chất lượng, các giải pháp, công nghệ mới, cập nhật.

Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Pháp, Mỹ, Anh, Canada… đều là thuê ngoài quản trị, vận hành tất cả hệ thống CNTT của thuế, hải quan. Tại Việt Nam, cũng đã có một số CQNN thuê dịch vụ CNTT như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội theo hình thức chỉ định thầu.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về ban hành quy chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước sẽ được Bộ TT-TT khẩn trương soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện chỉ trong vòng nửa tháng để có thể kịp trình lên Thủ tướng Chính phủ vào ngày 30-7 tới.