cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Công văn hóa đơn điện tử

Công văn hóa đơn điện tử

Một trong những lý do khiến cho nhiều doanh nghiệp vẫn còn chưa nắm rõ thông tin và các quy định liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử chính là do các công văn hóa đơn điện tử được ban hành và gửi đến với nội dung còn chưa rõ ràng. Đây là vấn đề cần được làm rõ để có thể giúp doanh nghiệp có thể yên tâm chuyển sang loại hình hóa đơn mới.

Có rất nhiều vấn đề xoay quanh việc sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ mà các doanh nghiệp đến nay còn rất băn khoăn. Việc tìm hiểu thông tin để có thể vận hành hình thức hóa đơn mới này cũng là điều rất cần thiết mà các doanh nghiệp cần phải làm.

Công văn hóa đơn điện tử

Nếu như khi có thông tin sẽ chính thức áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc từ ngày 1/1/2018 cho một số đối tượng doanh nghiệp thì việc các cơ quan chức năng liên tục gửi các công văn hóa đơn điện tử đến cho các doanh nghiệp là điều dễ hiểu. Đây là việc mà các cơ quan chức năng cần làm theo chỉ thị của Bộ Tài Chính đưa ra. Mặc dù vậy thì khi tiến hành ban hành các thông tư này thì các cơ quan chức năng vẫn chưa thể cụ thể hóa những từ ngữ bên trong công văn được ban hành. Điều đó dẫn đến việc công văn khi được ban hành thường có câu từ khó hiểu. Vấn đề này dường như là vấn đề muôn thưở trong các công văn của cơ quan chức năng khi gửi xuống các đơn vị liên quan khác.

Thực tế mà nói thì cho dù các cơ quan chức năng có gửi công văn hóa đơn điện tử đến cho các doanh nghiệp thì không thể một sớm một chiều mà các doanh nghiệp có thể nắm rõ được những quy định cũng như cách xử lý đối với các tình huống hóa đơn điện tử khác nhau như vậy. Đây là một trong những điều rất quan trọng mà cơ quan chức năng cần tìm biên pháp để có thể nhanh chóng giúp các doanh nghiệp có thể nắm rõ thông tin. Có như vậy thì việc sử dụng hóa đơn điện tử mới thực sự mang lại hiệu quả, tạo được giá trị tiện lợi và đặc biệt là tránh những rắc rối về mặt pháp lý về sau. Đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử và các cách để có thể giúp cho doanh nghiệp có thể xử lý hóa đơn điện tử theo đúng quy định được ban hành là một công việc cần có thời gian để các doanh nghiệp làm quen và tìm hiểu. Bởi so với việc sử dụng hóa đơn giấy như trước kia thì hóa đơn điện tử mặc dù có nhiều điểm tiện lợi hơn nhưng quy định khi sử dụng nó thì không phải là ít.

Như vậy, khi gửi các công văn hóa đơn điện tử đến cho doanh nghiệp thì cơ quan chức năng cần phải thể hiện ngôn từ thật dễ hiểu để các doanh nghiệp có thể nắm rõ thông tin được tốt hơn.