Trang chủ »

Đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm
(Ngày đăng: 16-07-2016 06:04:56)
Cùng với những thay đổi của cơ chế kinh tế thị trường thì việc hàng loạt các doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập là một lẽ tất nhiên. Và đây hiện đang trở thành một ngành hot, thu được nhiều lợi nhuận.

 

Nhưng để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, có khá nhiều yêu cầu. Trong số đó, việc hy động và phát triển nguồn vốn đầu tư là điều mà các doanh nghiệp cần quan tâm. Theo đó nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: nguồn vốn điều lệ, nguồn vốn dự trữ bắt buộc và nguồn vốn tự nguyện, nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Đây là những nguồn vốnđể xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại điều 11 Nghị định 43 của Chính phủ.

Nhắc đến nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, thực chất đây là nguồn vốn được tính bằng tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trừ cho các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho các khách hàng khi đăng kí mua bảo hiểm.

Ngoài ra để tăng thêm nguồn vốn, thì các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có thể mua thêm các trái phiếu, cổ phiếu hoặc cũng có thể kinh doanh bất động sản, cho vay, ủy thác đầu tư để mang lại nguồn vốn dự phòng cho doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm cần đảm bảo hoạt động minh bạch và thường xuyên báo cáo tài chính, báo cáo định kì, đột xuất theo quy định và yêu cầu của Bộ Tài Chính. Việc bảo cáo tài chính theo quy định pháp luật sẽ đảm bảo rằng các doanh nghiệp không làm ăn gian lận, trốn thuế hoặc lừa khách hàng.

Đồng thời, bên cạnh những yêu cầu về nguồn vốn trên thì các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sau khi nhận quyết định thành lập doanh nghiệp thì cần đóng thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật đồng thời sẽ được hưởng lợi nhuận theo quy định pháp luật. Và phải trích 5% mức lợi nhuận hàng năm để nộp vào thuế dự trữ bắt buộc.