cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất theo luật Việt Nam

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất theo luật Việt Nam

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập trong khu chế xuất, hoặc doanh nghiệp trong khu công nghiệp hay kinh tế xuất khẩu hết toàn bộ sản phẩm. Ngoài ra, còn có những điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất?

Trong thời đại ngày nay, để có thể đáp ứng được các điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất là không hề đơn giản. Doanh nghiệp sẽ gặp không ít những cản trở của các chế tài pháp luật khắt khe và chồng chéo. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể có được sự hỗ trợ tốt nhất và yên tâm nhất.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Đầu tiên doanh nghiệp cần phải biết khu chế xuất là gì. Khu chế xuất theo luật Việt Nam định nghĩa là khu công nghiệp tập trung những doanh nghiệp chuyên chế biến hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho hàng xuất khẩu hay hoạt động xuất khẩu. Khu chế xuất có ranh giới phân chia khu chế xuất với khu dân cư, bên trong khu chế xuất không có dân cư sinh sống, khu chế xuất do chính phủ hay thủ tướng chính phủ ban hành quyết định thành lập.

Các điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất là:

+ Doanh nghiệp phải nằm trong khu chế xuất hoặc toàn bộ hàng hóa doanh nghiệp đều được xuất khẩu

+ Doanh nghiệp chế xuất phải có tường rào chắn ngăn cách khu dân cư và khu chế xuất rõ ràng, có cổng ra vào.

+ Đồng ý cho cơ quan hải quan kiểm tra và giám sát

Với trường hợp doanh nghiệp chế xuất có ước muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh nội địa thì thì thành lập chi nhánh ngoài khu chế xuất, không kinh doanh chung dưới quyền doanh nghiệp chế xuất. Lưu ý là điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất là phải xuất khẩu 100% hàng hóa đi nước ngoài, dù là doanh nghiệp gia công hàng hóa hay sản xuất linh kiện cho doanh nghiệp nước ngoài.

Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong giấy chứng nhận đầu tư, hay trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Doanh nghiếp chế xuất được quyền thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa với các doanh nghiệp khác trong nước, nhưng những hoạt động này phải được mở một sổ hạch toán riêng biệt với các hoạt động kinh doanh hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải có kho hay một nơi cất, lưu trữ hàng hóa không phục vụ cho hoạt động chế xuất riêng biệt, không được để cùng với những hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng hóa phục vụ riêng cho sản phẩm chế xuất. Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất khá phức tạp, đối với những sản phẩm không phục vụ trực tiếp cho hoạt động chế xuất thì doanh nghiệp có thể mở một chi nhánh nằm ngoài khu chế xuất.

Khu chế xuất được xem là khu sản xuất hàng hóa cho nước ngoài, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, chỉ có những người có quan hệ trực tiếp đến khu chế xuất mới được phép ra vào khu chế xuất như: công nhân, cán bộ, công nhân viên chức, các tổ chức – doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, những doanh nghiệp hay cá nhân có hoạt động cộng tác kinh doanh với khu chế xuất.