cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Giá cả của việc kiểm định cần trục

Giá cả của việc kiểm định cần trục

Kiểm định cần trục đã trở thành một điều không thể thiếu của mỗi một công ty đặc biệt là trong ngành xây dựng thì đây lại là một điều không thể không thực hiện.

Việc thực hiện kiểm định cần trục thì được các doanh nghiệp làm trong ngành xây dựng rất quan tâm đến vì đay là một thiết bị rất dễ gây ra nguy hiểm cho những người tham gia vào quá trình sử dụng nếu xảy ra sai sót nào vì vậy nó rất quan trọng. Các đợt kiểm định thì diễn ra định kì từ sáu tháng cho đến một năm một lần và kiểm định toàn bộ cần trục tại các khu xây dựng vì vậy đây là một khoản tiền rất lớn.

Trên  thị trường để tránh có sự cạnh tranh giữa các công ty kiểm định cần trục mà đẫn đến tình trạng phá giá, vì vậy mà bộ lao động đã đưa ra một mức giá chúng cho các các công ty kiểm định này có thể tuân theo, bên cạnh đó thì giá này không phải là mức giá áp đặt bắt buộc các công ty kiểm định cần trục phải tuân theo một cách nghiêm khắc mà đây là một mức giá chung nhất các công ty kiểm định cần trục có thể đưa ra một mức giá cao hay thấp hơn nhưng không được cao quá hay thấp quá nhiều so với giá của thị trường, dưới đây là một số những giá chung cho từng loại cần trục với khối lượng khác nhau.

Cần trục có trọng tải dưới ba tấn thì có giá kiểm định khá rẻ khoảng  dưới 700 nghìn. Chi phí kiểm định cần trục có trọng tải từ 3.5 tấn đến 7.0 tấn có giá khoảng 1,2 triệu. tương tự như vậy những cần trục có trọng tải càng lớn thì giá thành mỗi lần kiểm định cần trục đó càng tăng, những cần trục có trọng tải từ 7.5 tấn  đến 15 tấn có  chi phí là 2,2 triệu. chi phí của cần trục có trọng tải từ 15 tấn đến 30 tấn là 3 triệu.  chi phí kiểm định cần trục có trọng tải từ 30 tấn đến 75 tấn là trên 4 triệu. Từ 75 tấn đến 100 tấn có chi phí kiểm định là trên 5 triệu. Cuối cùng chi phí kiểm định 6 triệu là chi phí cho các cần trục có trọng tải trên 100 tấn trở lên.