Giới thiệu về nhà vệ sinh công cộng

Nhà vệ sinh công cộng đã trở nên quen thuộc và phổ biến ở nước ta, đặc biệt tại các thành phố lớn hiện nay. Được xem như một trong những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hiện đại.

Nhà vệ sinh công cộng là một căn phòng hay một tòa nhà có diện tích tương đối nhỏ có chứa một hoặc nhiều phòng vệ sinh và có thể cả bệ đi tiểu, hay bồn cầu để sẵn để sử dụng vào mục đích chung, phục vụ cho cộng đồng hay phục vụ cho khách hàng có thu phí trên cơ sở các dịch vụ.

Nhà vệ sinh công cộng thường được tách biệt theo giới tính thành các gian hay buồng, phòng hoặc từng sảnh dành riêng cho nam và nữ, (mặc dù một số có thể là phi giới tính). Ngày nay trên các đường phố tại các thành phố, ngày càng có nhiều nhà vệ sinh công cộng kết hợp nhà vệ sinh có các tính năng để phục vụ cho những người khuyết tật.