cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có xác thực

Hóa đơn điện tử có xác thực

Theo quy định thì một số doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có xác thực để thực hiện giao dịch hay mua bán. Vậy thực ra loại hình hóa đơn này là như thế nào và nó có những quy định ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau nhé.

Khi quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử được ban hành thì việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ để có thể tiện lợi hơn trong hoạt động giao dịch kinh doanh.

Hóa đơn điện tử có xác thực

Khái niệm hóa đơn điện tử có xác thực được quy định là loại hóa đơn điện tử được cơ quan thế xác nhận mã số để đảm bảo hóa đơn có giá trị pháp lý. Việc xác thực hóa đơn này bao gồm có số xác thực và mã xác thực. Khi muốn kiểm tra thông tin hóa đơn thì người dùng chỉ cần kiểm tra bằng phần mềm đọc mã QR để có thể tra cứu các thông tin trên hóa đơn.

Các mô hình xác thực hóa đơn

Hiện nay, hóa đơn điện tử có xác thực được thực hiện theo 02 mô hình là hóa đơn xác thực tập trung và phân tán. Với mỗi mô hình khác nhau sẽ có đặc trưng riêng của nó.

- Với mô hình hóa đơn xác thực phân tán thì yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện gửi dữ liệu đến cơ quan Thuế theo định kỳ được quy định để cơ quan chức năng này thực hiện xác thực thông tin và gửi trả lại hóa đơn cho doanh nghiệp.

- Đối với hóa đơn xác thực tập trung thì hóa đơn của doanh nghiệp được tự động xác thực và nó thường có 2 trạng thái hiển thị là thành công hoặc không thành công.

Những quy định liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử xác thực:

- Theo quy định thì khi sử dụng hóa đơn điện tử có xác thực thì doanh ngiệp cần lưu ý là trong ký hiệu mẫu hóa đơn của doanh nghiệp bắt buộc phải có sử dụng ký tự số “0” .Đây là ký hiệu thể hiện số liên hóa đơn điện tử. Ngoài ra thì trên hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế không cần có tên liên hóa đơn.

- Bên cạnh đó thì khi doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực thì trước đó doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký phát hành thành công tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế . Như vậy thì việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mới được xem là hợp lệ.

Nói tóm lại, thông tin về hóa đơn điện tử có xác thực đã được nêu rõ qua bài viết trên. Các doanh nghiệp và mọi người có thể tham khảo thông tin để biết thêm chi tiết. Đặc biệt là các doanh nghiệp sau khi nắm rõ thông tin có thể biết cách sử dụng hóa đơn này cho hợp lệ.