• Kinh tế
  • Hội nghị bàn giải pháp về tình trạng dân di cư tự do

Hội nghị bàn giải pháp về tình trạng dân di cư tự do

Chiều ngày 9/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 39 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do”.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và ông Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ trì tại đầu cầu Hà Nội.

Trong thời gian qua, các Bộ ngành Trung ương theo chức năng quản lý đã thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng chính sách tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển kinh tế xã hội, ổn định dân cư, từng bước hạn chế di cư tự do. Tuy nhiên, tình trạng dân di cư tự do tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở một số vùng và một số địa phương nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi phía Bắc đến các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ và một số khu rừng đặc dụng, phòng hộ của các tỉnh khác. Ngoài mục đích kinh tế, điều kiện tự nhiên, môi trường, phong tục tập quán, tôn giáo cũng là những nguyên nhân dẫn đến di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Ủy ban Dân tộc, kết quả tổng điều tra dân số năm 2009 cho thấy, khoảng 50% số người di cư là di cư nội tỉnh và còn lại 50% là di chuyển liên tỉnh, điều này thể hiện sự tăng lên của dòng di cư nội tỉnh so với số liệu của cuộc điều tra năm 1999. Báo cáo của các tỉnh trọng điểm về dân di cư tự do cho thấy, 13 trong số 14 tỉnh vùng Tây Bắc di cư tự do chủ yếu ở tỉnh Điện Biên và Cao Bằng chiếm gần 50% tổng số di cư tự do toàn vùng Tây Bắc; trên 50% là thuộc 12 tỉnh còn lại. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010, các tỉnh Tây Nguyên có khoảng 43.300 hộ, với gần 200.000 khẩu là đồng bào các dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc di cư tự do đến, trong đó đông nhất là đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao, Thái, Mường…

Để giải quyết tình trạng này, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, bên cạnh việc thực hiện các dự án định canh định cư, dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do của Chính phủ cần đồng bộ các chủ trương chính sách trong đó chú trọng đến bố trí đủ nguồn lực để thực hiện. Nghiên cứu điều chỉnh cơ chế chính sách tạo điều kiện cho đồng bào cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ổn định đời sống tại chỗ là chính. Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trên từng địa bàn kết hợp với khai hoang phục hóa để đảm bảo đất sản xuất cho đồng bào. Các địa phương cần chủ động lập, thẩm định, phê duyệt các dự án định canh định cư, dự án bố trí ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của từng năm, từng giai đoạn hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức để tự giác chấm dứt tình trạng di cư tự do trái phép, có hại cho đất nước và cho bản thân, chấp hành đúng chính sách của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ người công dân…

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa nhận, vấn đề di cư tự do là thực tế khách quan vì vậy rất cần sự đồng bộ quyết liệt của các cấp từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là phải xác định bản chất của tình trạng này để có hướng giải quyết hiệu quả./.