cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Lưu ý khi thành lập công ty cổ phần

Lưu ý khi thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có thể mang đến rất nhiều lợi thế trong kinh doanh nếu đem so với các loại hình doanh nghiệp khác. Nhưng, bạn cũng nên lưu ý khi thành lập công ty cổ phần với các quy định và đặc điểm riêng của nó để đảm bảo là việc thành lập được hợp pháp.

Dịch vụ mà nhiều người thường tìm đến khi muốn đăng ký kinh doanh hay giải quyết các hồ sơ, thủ tục chính là dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Đây là dịch vụ luôn mang đến cho mọi người sự hài lòng một khi đã chọn tìm đến để giúp đỡ.

Lưu ý khi thành lập công ty cổ phần

Có rất nhiều thông tin mà bạn cần phải lưu ý khi thành lập công ty cổ phần. Tùy theo mỗi ngành nghề mà bạn lựa chọn khác nhau để thành lập để bạn có sự chuẩn bị khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là một số thông tin sau.

 Quy định quan trọng về việc thành lập công ty cổ phần

- Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông và mỗi cổ đông phải mua ít nhất 20% cổ phần phổ thông mà mình cam kết góp vào công ty.

- Các cổ đông khi cam kết góp vốn thì phải góp đủ tối đa là 90 ngày tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty cổ phần sẽ hoạt động theo chế độ trách nhiệm hữu hạn. Có nghĩa là các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào công ty đối với các vấn đề về nợ kinh doanh hay các nghĩa vụ tài chính khác mà thôi.

- Công ty cổ phần sẽ được phép phát hành chứng khoán ra bên ngoài để huy động vốn kinh doanh.

- Các cổ động trong công ty được phép chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất cứ ai có nhu cầu thu mua lại. Điều này khác với quy định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là nếu thành viên trong công ty muốn chuyển nhượng vốn thì phải chuyển nhượng cho các thành viên trong công ty. Nếu trong công ty không có nhu cầu mua lại thì mới được phép chuyển nhượng ra bên ngoài.

Khó khăn của công ty cổ phần

Những khó khăn là điều quan trọng cần lưu ý khi thành lập công ty cổ phần mà bạn không thể không tìm hiểu. Bởi thực tế hiện nay cho thấy là việc thành lập công ty cổ phần vì không bị giời hạn cổ đông tham gia nên việc quản lý và điều hành công ty trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trường hợp có cổ đông mặc dù tham gia vào công ty nhưng chưa bao giờ thấy mặt cũng là điều không phải lạ. Chính vì điều này có thể dẫn đến trường hợp phân chia bè phái trong cổ đông để tranh dành quyền quản lý công ty. Nó sẽ khiến cho tinh thần đoàn kết của công ty bị ảnh hưởng. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Ngoài ra thì so với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phân sẽ chịu sự quản lý rất chặt chẽ của cơ quan chức năng, từ việc đăng ký kinh doanh cho đến các hoạt động kinh doanh của công ty sau này.

Có thể nói, để thành lập công ty cổ phần được thuận lợi thì những lưu ý khi thành lập công ty cổ phần trên đây là điều bạn cần phải lưu ý để có thể đảm bảo việc thành lập công ty sẽ không có quá nhiều khó khăn.