cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp

Lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp

Có thể hiên nay vẫn còn ít người biết đến lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp. Chế độ bảo hiểm này được xem là cứu tinh của người lao động trong giai đoạn chưa tìm được việc làm mới.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội không chỉ là hỗ trợ tư vấn thông tin mà còn là đơn vị thay doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục BHHX mà doanh nghiệp chưa biết phải làm thế nào cho đúng.

Lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp để có hiểu hiểu hơn về chế độ bảo hiểm này trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Điều này sẽ giúp bạn biết được mục tiêu, điều kiện và cách tính tiền BHTN như thế nào để đảm bảo các quyền lợi của mình được tốt nhất.

Lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp

- Bảo hiểm thất nghiệp là sự bù đắp phần nào của cơ quan BHXH đối với trường hợp người lao động bị mất việc và chưa tìm được việc làm mới. Nó giúp cho người lao động có thể ổn định cuộc  sống được tốt hơn trong thời gian khó khăn này.

- Người lao động nếu muốn được hưởng BHTN thì điều đầu tiên cần phải đáp ứng theo lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp chính là thời gian đóng BHTN phải đủ từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng nếu đó là hợp đồng có hoặc không xác định thời hạn và là 36 tháng nếu đó là hợp đồng mùa vụ.

- Bên cạnh đó, việc tìm hiểu về BHTN cần phải chú ý đến việc khi nào thì người lao động được hưởng BHTN. Đó là khi người lao động hoàn tất thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm và 15 ngày sau vẫn chưa tìm được việc mới.

- Việc hưởng BHTN mà người lao động cần phải biết nữa chính là việc theo quy định của luật BHXH thì mức hưởng BHTN được quy định như thế nào? Đó là nếu người lao động đóng đủ 12 -36 tháng BHTN thì được trợ cấp 3 tháng thất nghiệp. Mức hưởng 1 tháng trợ cấp thất nghiệp là 60% so với mức lương trung bình đóng BHTN trong vòng 6 tháng trước khi nghỉ việc.  sau 36 tháng thì cứ đóng thêm 12 tháng nữa sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp.

- Ngoài ra thì số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 1 tháng của người lao động không được phép quá 05 lần mức lương cơ sở hay 05 lần mức lương tối thiểu vùng. Quy định này còn tùy thuộc vào đối tượng hưởng lương là người lao động hay cán bộ công nhân viên nhà nước.

- Nếu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà ngươi lao động tìm được việc làm mới thì phải thông báo cho trung tâm giới thiệu việc làm để có thể thực hiện việc tạm nhưng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp này khác với trước đây là khi người lao động tìm được việc làm mới thì sẽ được trợ cấp 1 lần tương đương với thời gian mà người lao động chưa hưởng trợ câp thất nghiệp.

Với những điều cơ bản trong lý thuyết bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp nêu trên, chúng tôi hy vọng là bạn có thể nắm được những thông tin cơ bản nhất đối với việc hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp mà pháp luật đã quy định.