cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những câu hỏi liên quan đến việc kê khai thuế hóa đơn điện tử

Những câu hỏi liên quan đến việc kê khai thuế hóa đơn điện tử

Khi hóa đơn điện tử sắp được áp dụng thì vấn đề kê khai thuế hóa đơn điện tử như thế nào và những trường hợp phát sinh liên quan đến việc kê khai thuế ra sao là điều mà nhiều doanh nghiệp luôn quan tâm khi sử dụng loại hóa đơn này.

Áp dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một sự thay đổi mạnh mẽ nhằm tăng hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng và còn tạo điều kiện cho  hoạt động giao dịch buôn bán của doanh nghiệp được thuận lợi nhất.

Những câu hỏi liên quan đến việc kê khai thuế hóa đơn điện tử

Với vấn đề kê khai thuế hóa đơn điện tử như thế nào thì bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số vấn đề được giải đáp sau đây để có thể hiểu hơn về quy định kê khai thuế cho loại hình hóa đơn mới này.

Quy định kê khai thuế GTGT cho hóa đơn có mã xác thực

Đối với với trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế hóa đơn điện tử  cho các hóa đơn cơ quan thuế xác thực thì doanh nghiệp  có thể yên tâm là khi bên bán/doanh nghiệp đã đưa ra các hóa đơn điện tử có mã  xác thực thì bên mua có thể thực hiện các thủ tục kê khai thuế GTGT với hóa đơn đó theo quy định thông thường như hóa đơn giấy trước đây. Bởi khi được cơ quan thuế kiểm tra và xác thực thì hóa đơn đó đã có tính pháp lý và được xem là hợp lệ, đủ điều kiện để kê khai thuế GTGT.Nếu bên mua muốn kiểm tra hóa đơn thì có thể tra thông tin mã xác thực trên hệ thống của cơ quan thuế.

Kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký hóa đơn

Theo quy định thì đối với việc kê khai thuế hóa đơn điện tử  thì phải có chữ ký của ngày bán trùng với chữ ký của ngày mua. Nếu như 02 chữ ký này không trùng ngày thì doanh nghiệp cần căn cứ vào ngày hóa đơn được lập để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định được ban hành.

Bên mua thực hiện kê khai thuế với hóa đơn điện tử như thế nào?

Thực tế thì hóa đơn điện tử cũng giống như hóa đơn giấy. Vì thế cho nên, khi kê khai hóa đơn điện tử thì khách hàng/bên mua có thể thực hiện theo trình tự như hóa đơn giấy trước đây, với điều kiện hóa đơn điện tử nhận được là hợp lệ.

Ngoài ra, nếu muốn có chứng  từ cho hồ sơ quyết toán thuế  thì khách hàng/bên mua có thể yêu cầu bên bán gửi hóa đơn in ra giấy trong đó có đầy đủ chữ ký và con dấu của bên bán.

Một vài giải đáp về việc kê khai thuế hóa đơn điện tử  trên đây, chúng tôi hy vọng là nó có thể giúp cho các doanh nghiệp và mọi người yên tâm hơn khi thực hiện các giao dịch bằng hóa đơn điện tử.