Trang chủ »

Những điều cần lưu ý khi kiểm định hệ thống lạnh

Những điều cần lưu ý khi kiểm định hệ thống lạnh
(Ngày đăng: 23-11-2017 03:00:45)
Khi thực hiện bất cứ một quy trình kiểm định nào, người kiểm định cũng phải lưu ý đến những điều dù là nhỏ nhặt nhất, để có thể đem lại một kết quả kiểm định tốt nhất. Khi thực hiện kiểm định hệ thống lạnh cũng đòi hỏi sự chú ý như vậy ở người kiểm định.

Khi thực hiện kiểm định hệ thống lạnh cần chú ý những gì

Việc kiểm định hệ thống lạnh sẽ được thực hiện theo một quy trình nhất định, tuy nhiên, để quy trình đó được thực hiện một cách trôi chảy, suông sẻ thì những người làm công tác kiểm định cần phải chú ý rất nhiều điều, sau đây là một số điều cần lưu ý điển hình.

kiểm định hệ thống lạnh

Thứ nhất, đó là khâu chuẩn bị. Quy trình kiểm định hệ thống lạnh có thể diễn ra trong một buổi hoặc trong một ngày, nhưng việc chuẩn bị cho quá trình kiểm định phải được chuẩn bị một cách kỹ càng trước đó. Trước ngày thực hiện quy trình kiểm định hệ thống lạnh, công ty kiểm định phải liên hệ để công ty chủ quả chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết, hoặc cần chuẩn bị những công việc nào đó để thuận lợi cho quá trình kiểm định. Công ty kiểm định có thể nhắc nhở những hồ sơ nào cần thiết phải có, những thành viên nào trong ban lãnh đão của đơn vị chủ quản phải có mặt, không gian thời gian như thế nào thì thích hợp cho quá trình kiểm định hệ thống lạnh. Những điều lưu ý như vậy sẽ giúp có quá trình kiểm định chính thức diễn ra nhanh hơn và suông sẻ hơn.

Tuy nói việc kiểm định hệ thống lạnh sẽ do đơn vị chủ quản chủ động liên hệ với công ty kiểm định để tiến hành thực hiện, những công ty kiểm định cũng không phải không có nghĩa vụ trong việc lên kế hoạch kiểm định này. Ngày nay, có rất nhiều công ty kiểm định có thể đáp ứng nhu cầu kiểm định cho những đơn vị hay cơ sở sản xuất, và kiểm định trở thành một ngành tương tự dịch vụ, có cạnh tranh với những công ty đối thủ. Vì vậy, để lôi kéo khách hàng hoặc để giữ chân khách hàng hiện tại, những công ty kiểm định sẽ phải theo dõi thời hạn kiểm định của đối tác của mình và nhắc nhở họ mỗi khi gần hết thời hạn kiểm định trước đó. Đối với việc kiểm định hệ thống lạnh thì quy tắc ngầm vẫn tương tự như thế. Những công ty kiểm định sẽ chủ động hơn tỏng việc đốc thúc các đơn vị chủ quản tiến hành thực hiện kiểm định hệ thống lạnh cho thiết bị của mình.

Việc kiểm định hệ thống lạnh quan trọng như thế nào?

Thiết bị hệ thống lạnh được sử dụng chủ yếu trong ngành công thực phẩm, đây là ngành công nghiệp sử dụng rất nhiều nhân công trong quá trình làm việc. Vì vậy mà những cơ sở sản xuất cần phải chú trọng hơn để việc kiểm định hệ thống lạnh để đảm bảo an toàn cho người lao động của mình. Trong một môi trường có nhiều lao động như thế, một khi thiết bị xảy ra sự cố thì sẽ có độ nguy hiểm rất cao, đe dọa lớn đến sự an toàn của người lao động. Như vậy, việc kiểm định hệ thống lạnh là thực sự rất quan trọng.