cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân

Những quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân để hoạt động kinh doanh thì bạn cần phải biết được pháp luật quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Quyền lợi và trách nhiệm cần thực hiện ra sao để bạn có thể thực hiện nó cho hợp pháp nhất.

Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, mọi vấn đề về thủ tục thì bạn có thể tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.Lựa chọn này chắc chắn sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

Những quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân

Pháp luật quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân với rất nhiều vấn đề khác nhau mà bạn cần phải biết để có thể đảm bảo thực hiện tốt vai trò của mình khi hoạt động với loại hình doanh nghiệp tư nhân. Các quy định này nhằm giúp cơ quan chức năng có thể quản lý một cách chặt chẽ đối với việc hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Các quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân như sau:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân là người chỉ được phép thành lập duy nhất 1 doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra không đươc tham gia thành lập hộ kinh doanh hay làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Bên cạnh đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng không được tham gia góp vốn để thành lập công ty TNHH hay làm cổ đông của công ty cổ phần.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân không có sự tách biệt về tài sản với doanh nghiệp tư nhân. Vì sự không rõ ràng này mà doanh nghiệp tư nhân mới không có tư cách pháp nhân.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân phải tự mình góp vốn, huy động vốn kinh doanh mà không có sự trợ giúp của bất kỳ thành viên nào khác. Vì thế cho nên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tư nhân cũng đều thuộc quyền lợi của chủ doanh nghiệp sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Từ việc bán, cho thuê, tặng hay tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân cho đến việc thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp thay.

- Trong hoạt động kinh doanh , pháp luật quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự mình quyết định đối với vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Có nghĩa là chủ doanh nghiệp có quyền tăng hay giảm vốn kinh doanh. Việc thay đổi vốn kinh doanh này sẽ phải ghi rõ trong các sổ sách kế toán hay các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để làm cơ sở cho cơ quan chức năng kiểm tra thông tin khi cần thiết.

So với các loại hình doanh nghiệp khác thì khi lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân mặc dù có nhiều quyền lợi nhưng cũng có không ít khó khăn xuất phát từ các quy định này. Đặc biệt là quy định về chế độ trách nhiệm vô hạn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng tất cả tài sản mà chủ doanh nghiệp có đôi khi sẽ khiến chủ doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất hết tất cả tài sản nếu việc kinh doanh thua lỗ.

Như vậy, quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân không phải là ít. Nếu muốn trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân thì bắt buộc bạn phải nắm rõ các thông tin này để có thể đảm bảo việc kinh doanh được thuận lợi nhất.