• Công nghiệp
  • Những vấn đề chính khi kiểm định an toàn thiết bị áp lực

Những vấn đề chính khi kiểm định an toàn thiết bị áp lực

Thiết bị áp lực có thể hiểu một cách khái quát là các thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, cũng như để chứa và chuyên chở các loại môi chất có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển nên rất dễ dẫn đến hiện tượng nổ và nguy hiểm cho người sử dụng, vì thế kiểm định thiết bị áp lực là công việc hết sức quan trọng và thiết yếu.

Các loại thiết bị áp lực cần kiểm định

- Bình áp lực, nồi hơi

- Đường ống dẫn hơi nước, dẫn khí đốt.

- Hệ thống điều chế, nạp khí.

- Nồi gia nhiệt dầu.

- Bình khí nén.

- Bồn chứa dầu.

- Bồn chứa LPG.

- Ống thép áp lực

...

Thời điểm cần phải kiểm định thiết bị áp lực

Quy trình kiểm định gồm có 3 giai đoạn chính:

- Kiểm định an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị áp lực theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định thiết bị áp lực trước.

kiểm định thiết bị áp lực

- Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị áp lực theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi: Sau khi sữa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị. Khi sử dụng lại các thiết bị đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên. Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt (đối với các thiết bị cố định). Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình kiểm định thiết bị áp lực

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch các thiết bị chịu áp lực.

- KIểm tra kỹ thuật bên trong, bên ngoài của thiết bị.

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm.

- Kiểm tra vanh hành thiết bị.

- Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý rằng các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành xong các bước trước đó một cách chính xác à đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi lại theo một bảng ghi chép phụ lục số 01 và lưu lại sau mỗi lần kiểm định thiết bị.

Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm thiết bị áp lực

Để kiểm tra kỹ thuật của thiết bị áp lực, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các hoạt động thử nghiệm, bao gồm thử bền, thử kín và kiểm tra vận hành.

Thử bền sử dụng chất lỏng để kiểm tra áp suất làm việc của thiết bị áp lực, thử kín sử dụng môi chất dễ cháy nổ để kiểm tra được hiệu quả và sự an toàn của các thiết bị áp lực. Và cuối cùng, kiểm tra vận hành thiết bị trong chính điều kiện làm việc, kiểm tra các phụ kiện đi kèm và thiết bị đo lường, bảo vệ.

Kiểm tra như trong điều kiện làm việc. Kiểm tra các phụ kiên kèm, sự làm việc của các thiết bị đo lường và bảo vệ.

Trang thiết bị phục vụ kiểm định

- Bơm thử thủy lực

- Áp kế mẫu, áp kế để kiểm tra các loại.

- Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại bằng phương pháp siêu âm.

- Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy.

- Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp nội soi.

- Dụng cụ, phương tiện kiểm tra kích thước hình học.

- Thiết bị đo điện trở cách điện, thiết bị đo điện trở tiếp địa.

- Thiết bị kiểm tra, phát hiện rò rỉ khí.

- Thiết bị đo điện vạn năng.

- Ampe kìm.

- Kìm kẹp chì.

- Thiết bị thử giãn nở thể tích.

- Thiết bị hút chân không.

- Cân điện tử để cân khối lượng.