cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá container đường biển

Niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá container đường biển

Giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển cần được niêm yết rõ, đó là quy định mới vừa được ban hàng cho chính các đơn vị vận tải biển.

 Niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá container đường biển

Nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nội địa và quốc tế có sử dụng container, quy định về niêm yết giá trong loại hình dịch vụ này là hết sức cần thiết. Đồng thời, cũng thông qua đó mà Chính phủ có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý, cũng như nắm rõ hết hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.

Theo đó, đồng tiền niêm yết đối với giá giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển của:

– Doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam là đồng Việt Nam;

– Doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài là đồng Việt Nam hoặc đồng ngoại tệ chuyển đổi theo quy định của pháp luật;

Đồng tiền niêm yết đối với phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển và giá dịch vụ tại cảng biển của các doanh nghiệp là đồng Việt Nam.

Niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá container đường biển

Cùng đó giá niêm yết vận chuyển đường biển, phụ thu gồm:

Điểm đi và điểm đến của tuyến vận tải; danh mục và mức giá dịch vụ vận tải đường biển, phụ thu tương ứng với tuyến đường vận chuyển và loại hàng hóa được vận chuyển; mức giá niêm yết đã bao gồm giá dịch vụ liên quan phát sinh và các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có); thông tin doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển hoặc đại lý, doanh nghiệp được ủy quyền niêm yết.

Mức giá niêm yết đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). Trong trường hợp thay đổi theo hướng tăng giá vận chuyển bằng đường biển, tăng phụ thu đã được niêm yết, ngày hiệu lực của giá vận chuyển bằng đường biển hoặc phụ thu do DN quy định nhưng không sớm hơn 15 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết sự thay đổi.

Nghị định 146/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017