• Chia sẻ
  • Phân loại hàng hóa trong vận tải biển thế nào?

Phân loại hàng hóa trong vận tải biển thế nào?

Sử dụng vận tải đường biển để vận chuyển hàng hóa là một hoạt động quan trọng trong nền kinh tế thế giới hiện nay, đường biển có thể được sử dụng cho việc mua bán nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Không phải bất cứ dạng hàng hóa nào cũng có thể sử dụng vận tải đường biển để vận chuyển, hầu hết người ta chỉ dùng hình thức này cho những loại hàng hóa có khối lượng lớn, hoặc những loại có giá trị không cao và không đòi hỏi về tốc độ vận chuyển. Khi vận chuyển hàng hóa người ta sẽ phân loại ra để có thể thực hiện các chuyến hàng một cách thuận lợi và đảm bảo được giá trị của hàng.

vận tải đường biển

Có nhiều cách hàng hóa khi vận chuyển đường biển, tuy nhiên phân loại theo phương pháp vận tải là một cách phổ biến nhất. Nếu sử dụng phương pháp phân loại này thì ta sẽ có 3 nhóm hàng hóa chính để có thể vận chuyển.

Nhóm đầu tiên đó chính là nhóm hàng đơn chiếc, bách hóa với những đơn vị riêng lẽ. Nhóm hàng này thường không có bao bì và sẽ được vận chuyển cùng với nhiều loại hàng khác nhau, với xu hướng đóng container và sử dụng các loại tàu container để vận chuyển đường biển.

Nhóm hàng thứ hai đó là nhóm hàng chở theo một khối lượng rất lớn với những đơn vị như nhau, còn gọi là nhóm hàng chở xô và sản phẩm thường là các quặng mõ, khoáng sản,… Loại này còn được phân làm hai nhóm nhỏ chính là nhóm hàng lỏng và nhóm hàng chất rắn.

Phân loại hàng hóa trong vận tải biển thế nào?

Cuối cùng đó là nhóm hàng đòi hỏi một chế độ bảo quản riêng khi vận tải đường biển, với những quy định cụ thể về bảo quản. Nhóm hàng này có thể là những sản phẩm dễ hư hỏng hoặc những sản phẩm nguy hiểm như các loại hóa chất đặc biệt.

Tùy vào từng loại hàng hóa mà người ta sẽ có kế hoạch vận tải đường biển khác nhau, do đó ta cần phân loại nhóm hàng hóa mà mình muốn vận chuyển trước để có thể hiểu rõ hơn về cách thức cũng như những điều kiện vận chuyển hàng bằng đường biển của các dịch vụ vận tải.