• Công nghiệp
  • Phát triển điện gió: Tính toán giá bán hơp lý

Phát triển điện gió: Tính toán giá bán hơp lý

Mặc dù Việt Nam đã có nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư vào điện gió, nhưng đến nay kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Cương- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo điện lực dầu khí Việt Nam (PV POWER RE)- một số vấn đề về điện gió.

CôngThương - Là người am hiểu lĩnh vực điện gió, ông có thể cho biết một số kết quả đạt được của điện gió tại Việt Nam những năm qua?

Ông Phạm Cương

Hiện cả nước có gần 50 nhà đầu tư đang nghiên cứu các dự án đầu tư vào điện gió, tập trung nhiều ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và miền Tây Nam bộ. Nhưng thực tế, đến nay mới có 3 nhà đầu tư thực hiện dự án và đều đang rất khó khăn về tài chính.

Nếu thực hiện theo lộ trình phát triển đến năm 2020 phải đạt tổng công suất nguồn về điện gió là 1.000MW là rất khó, bởi thực tế hiện nay chúng ta mới xây dựng được 52MW. Kết quả đạt được của điện gió tại Việt Nam trong những năm qua còn rất khiêm tốn và chưa khai thác hết tiềm năng của năng lượng gió. Nguyên nhân chính là do chưa có cơ chế, chính sách, giá bán điện gió phù hợp để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhiều nhà đầu tư còn e ngại khi đầu tư vào điện gió tại Việt Nam vì giá bán điện thấp trong khi thời gian hoàn vốn kéo dài. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Với vai trò là nhà đầu tư đã thành công và đưa Nhà máy điện gió Phú Quý vào phát điện thương mại gần hai năm qua, tôi cho rằng, để thực hiện được một dự án về điện gió phải qua rất nhiều bước, đặc biệt là các dự án không nối lưới điện quốc gia. Trong khi đó, giá bán điện gió chỉ có 7,8 cent/kWh như hiện nay là chưa hợp lý, khả năng thu hồi vốn rất khó. Đây chính là rào cản làm cho các nhà đầu tư chưa mặn mà đầu tư vào lĩnh vực điện gió.

Để thu hút được các nhà đầu tư vào điện gió thì Chính phủ cần phải có các chính sách hỗ trợ rõ ràng, như: Giá bán điện gió được tính rõ ngay từ khâu lập dự án đầu tư, vì lĩnh vực điện gió có tính đặc thù và rủi ro cao.

Để thu hút được các nhà đầu tư vào lĩnh vực điện gió tại Việt Nam, theo ông, cần có những chính sách và cơ chế cụ thể nào?

Theo tôi, để thu hút được các nhà đầu tư vào điện gió thì Chính phủ cần phải có các chính sách hỗ trợ rõ ràng, như: Giá bán điện gió được tính rõ ngay từ khâu lập dự án đầu tư, vì lĩnh vực điện gió có tính đặc thù và rủi ro cao. Nếu làm được vậy thì nhà đầu tư mới có thể hạch toán được giá thành sản xuất điện, làm cơ sở giải quyết bài toán kinh tế cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cần hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn ưu đã cho lĩnh vực này, thông qua việc thẩm định dự án để bảo lãnh cho các doanh nghiệp được vay từ nguồn Quỹ phát triển môi trường với lãi suất ưu đãi từ 1-2%/năm. Đặc biệt, giá điện gió cần phải điều chỉnh tăng hơn hiện nay, bởi theo tính toán, tối thiểu thì giá điện gió phải từ 9,5 cent/kWh cho các nhà đầu tư trong nước và 10,5 cent/kWh cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy mức giá đó chưa có lãi nhưng bước đầu cũng có thể thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho lĩnh vực điện gió.