Trang chủ »

Quy định về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Quy định về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân
(Ngày đăng: 11-08-2016 01:57:03)
Một trong những thắc mắc liên quan đến loại hình doanh nghiệp tư nhân chính là tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ doanh nghiệp có mối quan hệ và tác động như thế nào?

 

Đúng vậy, so với các loại hình khác thì doanh nghiệp thuộc loại hình tư nhân có đặc điểm về tài sản hoàn toàn khác biệt và không rõ ràng, độc lập như những loại hình khác.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, khi thành lập doanh nghiệp thì chủ sở hữu đã đăng ký số vốn phù hợp để thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên, quyền sở hữu tài sản trong doanh nghiệp tư nhân thuộc về cá nhân tạo ra nó. Chủ doanh nghiệp tư nhân này sẽ có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình trong hoạt động kinh doanh để phù hợp với điều kiện phát triển của doanh nghiệp.

Như vậy, với quy định này thì có thể thấy được chủ của doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền định đoạt tài sản của doanh nghiệp theo ý của mình, có thể toàn quyền sử dụng lợi nhuận có được sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhưng song song với đó là chủ của doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ phát sinh trong hoạt động của chủ doanh nghiệp. Lấy ví dụ như khi doanh nghiệp tư nhân lâm vào tình trạng phá sản, gặp rủi ro thì toàn bộ sản nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của chủ doanh nghiệp sẽ được dùng đến để hỗ trợ những rủi ro ấy.

Như vậy, khi có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân thì không những nắm bắt được các điều kiện quy định về thủ tục hồ sơ hay cơ cấu tổ chức, các ưu khuyết điểm trong quá trình hoạt động và mở rộng kinh doanh mà tài sản vốn cũng là một yếu tố đặc biệt quan trọng cần được tìm hiểu cụ thể để đưa ra định hướng chọn lựa một loại hình phù hợp nhất. Hy vọng, những thông tin tư vấn trên đây sẽ là thước đo để cá nhân, tổ chức có thêm sự chọn lựa chính xác hơn.