cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thành lập chi nhánh công ty

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới để thuận tiện trong kinh doanh và mở rộng sản xuất nên việc thành lập chi nhánh công ty hiện nay diễn ra rất nhiều, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng câu hỏi được đặt ra là phải tiến hành như nào? Và thủ tục cần làm những gì?

Hiện nay để thuận tiện trong các thủ tục nhằm giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng thời gian và không tốn nhiều thời gian, chi phí thực hiện công việc này, chúng tôi với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp thành lập chi nhánh công ty một cánh nhanh chống và hiệu quả nhất.

Thành lập chi nhánh công ty

Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty tư nhân vì vậy để hiểu hơn về thành lập chi nhánh công ty chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thành lập chi nhánh của công ty cổ phần. Trước hết doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ như thông báo lập chi nhánh thực hiện theo mẫu, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Bản sao Điều lệ công ty đúng theo hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần; Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Sau khi đã chuẩn bị các hồ sơ theo quy định doanh nghiệp cần nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi đã kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận. Người đứng đầu chi nhánh nộp lại Giấy biên nhận và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giấy hẹn của phòng đăng ký kinh doanh sau khi đã hoàn thành việc đăng ký.

Thành lập chi nhánh công ty là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển và mở rộng của chính bản thân công ty. Chính vì vậy, khi tiến hành các thủ tục thì doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đúng các quy định mà pháp luật ban hành một cách đầy đủ và chính xác nhất.