cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh – mở rộng mạng lưới kinh doanh là một trong những nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp. Vậy thủ tục thành lập chi nhánh công ty như thế nào?

Đề với công ty dịch vụ tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp , các doanh nghiệp không những có thể giải đáp thắc mắc mà còn có thể làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty cho chính bản thân doanh nghiệp của mình.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty là một cột mốc quan trọng của chính doanh nghiệp đó, nó cho thấy sự phát triển của chính bản thân doanh nghiệp. Ngày nay, có không ít doanh nghiệp hải làm thủ tục sáp nhập, thủ tục giải thể, thủ tục phá sản, nhưng cũng không ít các công ty, doanh nghiệp phát triển ngày càng đi lên. Để phù hợp với tình hình hoạt động, đáp ứng được nhu cầu và niềm tin của khách hàng dành cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thì các công ty sẽ thành lập chi nhánh.

Vậy thủ tục thành lập chi nhánh công ty bao gồm: Thông báo thành lập chi nhánh, quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị, biên bản họp về việc lập chi nhánh, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện: cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề, danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh công ty, trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có thể thấy là thủ tục thành lập chi nhánh công ty cũng không quá khó khăn nếu như các doanh nghiệp chịu khó  tìm hiểu thông tin và nắm bắt một cách chính xác nhất.