cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ngày nay cùng với sự phát triển nền kinh tế nhiều doanh nghiệp mới được thành lập và một số doanh nghiệp cũng thay đổi để đáp ứng nhu cầu của xã hội, những sự thay đổi đó phải dựa trên các quy định của pháp luật và Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn khi đăng ký nội dung thay đổi kinh doanh tại cơ quan nhà nước.

Do không phải mất nhiều thời gian để đăng ký các doanh nghiệp có thể liên hệ với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ các thủ tục theo quy định, với thời gian nhanh nhất.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Để biết rõ hơn về Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trước hết doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định về nội dung muốn thay đổi . Hồ sơ phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật ban hành một cách đầy đủ và chính xác nhất. Hơn thế nữa thì người đi nộp hồ sơ thay phải được ủy quyền bằng văn bản và phải có tờ khai thông tin người nộp hồ sơ. Điều này giúp cơ quan chức năng có thể làm căn cứ pháp lý sau này.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh,.Sau khi nộp hồ sơ phải đóng lệ phí đầy đủ theo quy định đồng thời lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự. Nếu sau khi chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định thì sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Khi đã tiếp nhận hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Khi đã biết được các Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp muốn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về việc đăng ký kinh doanh như doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc, Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là doanh nghiệp không được đăng ký kinh doanh các ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, nếu muốn thực hiện đúng các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần  phải nắm rõ các thông tin trên để đảm bảo việc đăng ký kinh doanh được thuận lợi.