cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Du lịch
  • Việt Nam cần 94 tỷ USD phát triển du lịch

Việt Nam cần 94 tỷ USD phát triển du lịch

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng cao, đón 18 triệu khách quốc tế vào năm 2030, ngành này cần được đầu tư 94 tỷ USD.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP.

Việt Nam sẽ có 7 vùng du lịch với sản phẩm đặc trưng theo vùng, 46 khu du lịch quốc gia, 12 đô thị và các điểm du lịch quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch cho các vùng và cả nước. Ngành du lịch sẽ phát triển gắn chặt với bảo tồn, giữ gìn cảnh quan môi trường.

Việt Nam phấn đấu đón 18 triệu khách quốc tế vào năm 2030. Ảnh: Đoàn Loan.

Các định hướng của ngành như phát triển thị trường khách du lịch, đẩy mạnh đồng thời cả mảng nội địa và mảng quốc tế; phân đoạn thị trường khách có mục đích du lịch thuần túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày và chi tiêu cao... để đạt mục tiêu đến năm năm 2015 sẽ thu hút được 7,5 triệu du khách quốc tế, năm 2020 thu hút 10,5 triệu, năm 2030 sẽ là 18 triệu.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư cho du lịch khoảng 94 tỷ USD đến năm 2030, huy động từ nhiều nguồn như ngân sách, vốn tư nhân, vốn FDI. Tại thời điểm này, tổng thu từ khách du lịch sẽ là 35 tỷ USD.