Trang chủ »

Tìm hiểu di tích đền Hùng ở đâu qua sách lịch sử

Tìm hiểu di tích đền Hùng ở đâu qua sách lịch sử
(Ngày đăng: 26-12-2018 20:31:11)
Chúng ta đã từng được tìm hiểu về đền Hùng ở đâu và lễ hội đền Hùng qua những trang sách lịch sử từ những năm tháng đầu đời.

Bác Hồ dạy: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Vì vậy mà ngay từ những năm tháng cấp 1 đầu đời, trẻ em đã được học môn lịch sử hoặc tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua những bài văn, bài thơ dễ thuộc và dễ nhớ. Cũng vì vậy mà tôi biết được đền Hùng ở đâu từ khi còn là một đứa trẻ với câu ca dao nổi tiếng: Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3.

Ngày nay, càng có nhiều nghiên cứu chuyên sâu đi vào lịch sử, rất nhiều sách nghiên cứu về đền Hùng ở đâu và lễ hội đền Hùng cho con người ta tìm hiểu. Chúng ta có thể tìm đọc những cuốn sách như: Hùng Vương dựng nước tập 1, tập 2, Hùng Vương dựng nước tập 3, Hùng Vương dựng nước tập 4… để tìm hiểu quá trình xây dựng đất nước, giá trị của di tích lịch sử đền Hùng.