Trang chủ »

Thẩm quyền thành lập doanh nghiệp nhà nước

Thẩm quyền thành lập doanh nghiệp nhà nước
(Ngày đăng: 18-02-2016 00:22:26)
Thực tế cho thấy rằng, ở Việt Nam loại hình doanh nghiệp nhà nước vẫn luôn được ưu tiên phát triển. Và câu chuyện liên quan đến thẩm quyền thành lập doanh nghiệp nhà nước luôn được bàn luận.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 và nghị định 78 năm 2015 thì thẩm quyền thành lập doanh nghiệp Nhà nước thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế nước nhà.  Nếu doanh nghiệp tư nhân chỉ phải tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông thì doanh nghiệp Nhà nước thường phải gồng gánh trách nhiệm của xã hội và hoạt động vì lợi ích cộng đồng, do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ đồng thời, đây là giải pháp để đối phó với những thất bại của kinh tế thị trường.

Khác với việc thành lập doanh nghiệp nói chung, trong thành lập doanh nghiệp nhà nước có quy định riêng tại điều 90, chương IV luật Doanh nghiệp năm 2014 về Hội đồng thành viên gồm 7 người trong đó có chủ Tịch và các thành viên theo nhiệm kỳ 5 năm. Và thành viên của hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại không quá 2 nhiệm kỳ. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm những bài viết khác của dịch vụ thành lập doanh nghiệp.