• Công nghiệp
  • Các bước lắp giàn giáo ván khuôn dầm bản

Các bước lắp giàn giáo ván khuôn dầm bản

Ván khuôn dầm bản là một hệ thống giàn giáo bao gồm giàn giáo ống thép, khóa giáo, tấm đế ống đỡ điều chỉnh chiều cao, tấm khuôn định hình hoặc ván rời, thanh giằng… Với những cấu kiện này, người thực hiện phải lắp chúng thành một hệ giàn giáo ván khuôn dầm bản thống nhất và hoàn chỉnh.

Giàn giáo xây dựng Phúc Long

Để lắp được giàn giáo xây dựng ván khuôn dầm bản chính xác, người thực hiện phải chú ý nhiều vấn đề liên quan như bản vẽ để định vị trí các cột giáo và xác định số lượng và thành phần của giàn giáo. Ngoài ra, còn phải chú trọng đến các cột đỡ ván khuôn đáy dầm.

Dưới đây là các bước cơ bản để lắp giàn giáo ván khuôn dầm bản:

- Chia khoảng cách và định vị  các tấm đế vào thanh gỗ bằng đinh.

- Đặt cột giáo vào vị trí, cột giáo lắp trên các tấm đế

- Liên kết các đà dọc, đà ngang vào cột giáo bằng khoá giáo (cùm xoay, cùm tĩnh). Sau đó, liên kết các thanh chống chéo để tạo thành hệ thống cứng.

- Khi đã lắp xong hệ thống giáo, tiến hành lát sàn công tác tựa trên các đà ngang, đà dọc bằng gỗ 45 x 170mm. Từ sàn này, lắp các ống đỡ điều chỉnh vào đầu các cột giáo.

- Điều chỉnh ống đỡ ván khuôn đến độ cao cần thiết để lắp ván khuôn dầm, sàn.

Trên đây là những bước lắp giàn giáo ván khuôn dầm bản cơ bản. Tuy vậy, trình tự này có thể sẽ có sự thay đổi tùy theo diện tích của ván khuôn dầm bản.