cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các phương tiện vận chuyển hàng quốc tế

Các phương tiện vận chuyển hàng quốc tế

Hiện nay, người ta mua bán trao đổi hàng hoá ngày càng nhiều không chỉ đối với việc mua bán trong nước mà còn tăng cường ở lĩnh vực quốc tế do đó nhu cầu vận chuyển quốc tế tăng và các phương tiện vận chuyển cần được cập nhật thêm.

Vận chuyển hàng là một trong những ngành dịch vụ đang phát triển hiện nay, nó đáp ứng nhiều yêu cầu cho đời sống con người, thúc đầy sự phát triển của nhiều ngành, tạo điều kiện cũng như cơ hội cho nhiều người có việc làm, kiếm thêm thu nhập. Vận chuyển hàng hoá không chỉ được sử dụng vận chuyển trong nước mà còn vận chuyển nước ngoài như chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Pháp, Mỹ... một số nước kinh tế khác, không chỉ phát triển kinh tế nước ta mà còn tăng cường các mối quan hệ ngoại giao.

Vận chuyển hàng hoá hiện đang được mở rộng đầu tư với nhiều hình thức khác nhau, được sử dụng rộng rãi từ thành thị đến nông thôn, từ Nam chí Bắc, cùng với sự phát triển của vận chuyển hàng hoá thì các cơ sở hạ tầng đường xã cũng được mở rộng và phát triển, các phương tiện vận chuyển cũng đang được nâng cấp mở rộng.Các phương tiện vận chuyển hàng quốc tế hiện nay bao gồm tàu biển, máy bay, xe tải và xe đầu kéo container là một trong số đó những phương tiện vận tải chính và phổ biến, thông qua vận tải đường biển, đường hàng không và đường bộ. Tàu biển, máy bay là nhưng loại phương tiện vận chuyển được khối lượng hàng hoá lớn, vận tải liên tục không cần nghĩ ngơi hay mất thời gian tiếp nguyên liệu. Tàu thuỷ là một trong những phương tiện vận chuyển được khối lượng hàng hoá lớn nhất và lâu nhất, không cần đầu tư nhiều khoảng phí cơ sở hạ tầng nhất và vận chuyển đến được nhiều quốc gia nhất tuy nhiên nó lại chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết. Máy bay đây là phương tiện mới vận chuyển đến được hầu hết các quốc gia, cũng là phương tiện vận chuyển nhanh nhất hiện nay, tuy nhiên khối lượng vận chuyển bị hạn hẹp, và chịu ảnh hưởng của thời tiết.

Đây là các phương tiện vận chuyển chính hiện nay, tuỳ vào nhu cầu cũng như điều kiện địa lý mà co những lựa chọn phương tiện vận chuyển riêng.