cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn trong lao động có vai trò thế nào?

Huấn luyện an toàn trong lao động có vai trò thế nào?

An toàn lao động là vấn đề mà ai ai cũng quan tâm chú trọng, nhát là đối với những người lao động làm việc trong môi trường khác nghiệt, nhiều rủi ro. Bởi vậy mà công tác huấn luấn luyện an toàn lao động là cần thiết để nâng cao mức độ an toàn trong lao động.

Ngày nay tình hình mất an toàn lao động diễn ra ngày càng phổ biến gây hậu qua nghiêm trọng cho con người và xã hội. Huấn luyện an toàn là một trong những yếu tố liên quan đến an toàn trong lao động do đó có nhiều lý do cần phải  huấn luyện an toàn trong lao động.

Huấn luyện an toàn là quá trình đào tạo hướng dẫn các kỹ thuật an toàn cho người lao động. Việc huấn luyện an toàn được thực hiện tại các trung tâm, công ty kiểm định, hoặc các trường học bởi những người có kinh nghiệm cũng như đã được đào tạo trong lĩnh vực này, được cấp giấy phép hành nghề cũng như có kinh nghiệm làm việc cao. Các khoá huấn luyện an toàn này thường dành cho các đối tượng là công nhân tại các nơi làm việc có nguy cơ mất an toàn cao, các quản lý, giám sát của các công ty nơi làm việc, những người vận hành các thiết bị máy móc có nguy cơ mất an toàn cao khác và một số người được chỉ định huấn luyện khác.

Có nhiều lý do khiến người ta phải tiến hành huấn luyện an toàn trong lao động. Trước tình hình tai nạn lao động diễn ra ngày càng phức tap, nhiều rủi ro gây tai nạn nhu hiện nay thì việc huấn luyến an toàn trong lao động là một việc làm thiết thực và có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động cũng như người tuyển dụng. Huấn luyện an toàn không chỉ đảm bảo an toàn cho người lao động mà đồng thời còn đào tạo đội ngũ làm việc có trình độ chuyên môn cao hơn, dễ dàng phát hiện và xử lý khi có các vấn đề sự cố xảy ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả. Việc huấn luyện an toàn còn giúp việc quản lý cũng như điều hành tại các khu vực dễ dàng hơn, người quản lý giám sát có thể xử lý và hướng dẫn người lao động giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng nhất. Huấn luyện an toàn giúp người vận hành hiểu rõ các qui trình vận hành máy móc kĩ lưỡng đồng thời cũng tiến hành vận hành nó đúng qui trình và giữ an toàn cao nhất. Đồng thời việc huấn luyện còn là một yêu cầu của người tuyển dụng và các qui định của pháp luật đối với một số ngành nghề.

Có nhiều lý do để phải huấn luyện an toàn trong lao động nhưng quan trọng nhất là nhầm đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế các rủi ro tai nạn thấp nhất, đảm bảo công việc được tiến hành thuận lợi nhất.