cầu nối

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Việc nhiều người băn khoăn không biết khi lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền gì đối với doanh nghiệp của mình cũng như đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Vấn đề này không phải là mới nhưng luôn là điều được mọi người quan tâm.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang dần trở thành cánh tay đắc lực của các doanh nghiệp khi  tiến hành thực hiện các giấy tờ, thủ tục. Đây  là dịch vụ có thể mang đến cho bạn sự yên tâm và hài lòng khi tìm đến để được hỗ trợ.

Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Khi nhắc đến doanh nghiệp tư nhân thì ai cũng biết đây là loại hình doanh nghiệp do 01 cá nhân làm chủ và nó không có tư cách pháp nhân. Vậy, đối với người chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì vấn đề về quyền hợp pháp đối với doanh nghiệp của mình được quy định như thế nào? Quyền của người chủ doanh nghiệp tư nhân được thể hiện ở 03 vấn đề đó là : quyền đối với vốn đầu tư, quyền quản lý doanh nghiệp và quyền bán hay cho thuê doanh nghiệp.

1. Quyền đối với vốn đầu tư

Quyền mà chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thực hiện đối với  nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp chính là trong quá trình hoạt động kinh doanh thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền thực hiện việc tăng hay giảm vốn đầu tư của mình theo quy định của pháp luật. Việc tăng hay giảm vốn này sẽ còn tùy thuộc vào việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thành công hay thua lỗ.

2. Quyền quản lý doanh nghiệp

Vì là người sở hữu doanh nghiệp tư nhân nên người chủ có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động của công ty. Người chủ doanh nghiệp được toàn quyền sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh, được quyền điều chuyển các vị trí trong công ty và cũng được phép thuê người khác quản lý công ty thay cho mình. Tuy nhiên, khi thuê người khác làm quản lý và điều hành công ty thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu các trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trước pháp luật.

3. Quyền cho thuê hay bán doanh nghiệp

Trong quá trình kinh doanh thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền cho người khác thuê lại doanh nghiệp của mình hay có quyền bán doanh nghiệp của mình cho đơn vị khác. Ngoài ra thì người chủ này cũng có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh vì bất cứ lý do gì mà không cần thông qua ý kiến của cá nhân hay đơn vị nào khác.

Có thể thấy là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền rất lớn đối với hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Nếu bạn muốn thành lập một công ty do mình toàn quyền quyết định thì doanh nghiệp tư nhân là lựa chọn thích hợp nhất.